Du har ingen varer i handlekurven.

C190 GLS Punkteringsboks

COLEMAN
kr 49,00
SKU: 8584025
Tilgjengelighet: På lager

Punkteringsboks med propan/butan.

Coleman-gass på punkteringsboks. Her stikkes hullet i boksen ved montering, og denne type bokser må brukes til de er helt tomme. Punkteringsbokser fungerer kun sammen med apparater beregnet på denne type bokser.
Innhold C190 GLS: 190 gram gass.
Størrelse: Ø 90 x 85 mm.
Vekt: 240 g.

Forpakningsmål
Bruttovekt 0.28 kg
Høyde 9.2 cm
Lengde 9 cm
Bredde 9 cm

Merking

Brannfarlig

Fareutsagn

H220 Ekstremt brannfarlig gass.

Forsiktighetsutsagn

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P377 Brann ved gasslekkasje: Ikke slukk med mindre lekkasjen kan stanses på en sikker måte.
P381 Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte.
P403, P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

Punkteringsboks med propan/butan.

Coleman-gass på punkteringsboks. Her stikkes hullet i boksen ved montering, og denne type bokser må brukes til de er helt tomme. Punkteringsbokser fungerer kun sammen med apparater beregnet på denne type bokser.
Innhold C190 GLS: 190 gram gass.
Størrelse: Ø 90 x 85 mm.
Vekt: 240 g.

Forpakningsmål
Bruttovekt 0.28 kg
Høyde 9.2 cm
Lengde 9 cm
Bredde 9 cm

Merking

Brannfarlig

Fareutsagn

H220 Ekstremt brannfarlig gass.

Forsiktighetsutsagn

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P377 Brann ved gasslekkasje: Ikke slukk med mindre lekkasjen kan stanses på en sikker måte.
P381 Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte.
P403, P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
       
  Rask levering med Posten   Trygg betaling   Hent i butikk – Stavanger og Trondheim